Điều Khoản & Thể thức Cuộc thi Master Trader/ The Master Trader Competition Terms and Conditions - Bitfinex blog
22567
post-template-default,single,single-post,postid-22567,single-format-standard,bridge-core-3.0.6,et_bloom,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Điều Khoản & Thể thức Cuộc thi Master Trader/ The Master Trader Competition Terms and Conditions

Cuộc thi Master Trader chỉ dành cho người dùng Bitfinex tại Việt Nam, có quốc gia đăng ký tài khoản là Việt Nam.

Người tham dự cuộc thi Master Trader phải đăng ký thông qua biểu mẫu này: Link Form để tham gia.

Cuộc thi Master Trader bắt đầu vào Thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 lúc 00:00 VNT (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 6 ngày 05 tháng 01 năm 2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7).

Người tham gia phải xác minh tối thiểu cấp Cơ bản Plus để tạo tài khoản phụ và tham gia cuộc thi.

Người tham gia chỉ được đăng ký MỘT tài khoản phụ DUY NHẤT chưa có sẵn số dư để tham gia cuộc thi. Xem video hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ và cách nạp Tether (USDt) vào tài khoản.

Người tham gia phải nạp vào tài khoản phụ của mình MỘT LẦN DUY NHẤT. Bất kỳ số tiền nào trên $10 đều được chấp nhận. Số tiền được nạp phải là USDt. Nạp quá một lần KHÔNG được chấp nhận trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Người tham gia có thể giao dịch cả Spot Phái sinh hoặc sử dụng bất cứ sản phẩm nào khác của Bitfinex bằng tài khoản phụ đã đăng ký. Người tham gia cần đạt cấp xác minh Trung Cấp nếu muốn thực hiện giao dịch Phái sinh.

Người tham gia phải đóng tất cả các vị thế và quy đổi thành USD hoặc USDT trước 23:59 VNT (GMT+7) ngày 05 tháng 01 năm 2024. Chỉ nghiệm thu kết quả lợi nhuận số dư bằng USD và USDT.

Top 3 người giao dịch có Phần trăm (%) lợi nhuận cao nhất so với số dư ban đầu sẽ được xét thưởng như sau:

  • Giải nhất: $500 
  • Giải nhì: $200
  • Giải ba: $100 

Phần trăm (%) lợi nhuận sẽ được tính như sau: (Số dư trên tài khoản phụ sau khi tham gia giao dịch đến ngày 05 tháng 01 năm 2023) / (Số tiền đã nạp vào tài khoản phụ được đăng ký trong Form trước khi giao dịch * 100)

Ví dụ: Linh và Quang bắt đầu cuộc thi với số dư khởi đầu lần lượt là $100 và $10 và kết thúc cuộc thi với số dư lần lượt là $120 và $13. Linh có sự gia tăng 20% trên số dư của mình nhưng Quang có sự gia tăng 30% trên số dư của mình. Quang sẽ đứng cao hơn Linh trên bảng xếp hạng.

Trong trường hợp hai người chơi có cùng phần trăm lợi nhuận trên số dư khởi đầu, người chơi có số dư lớn hơn sẽ xếp hạng cao hơn vì tỉ lệ rủi ro nhiều hơn.

Những người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 03 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc.

Tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản chính của người chiến thắng trong vòng một tuần sau thông báo.

Mọi gian lận sẽ dẫn đến việc bị loại. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Bitfinex, vi phạm Chính sách Quy tắc Giao dịch của Bitfinex, hay vi phạm Quy Tắc Tham Gia Chiến Dịch Chung sẽ dẫn đến việc bị loại.

Bitfinex có quyền chủ động loại các thí sinh vi phạm bất cứ các thể thức trên.

Nhân viên của Bitfinex không được nhận giải từ cuộc thi.

Tham gia cộng đồng Bitfinex Việt Nam để tìm hiểu thêm về thể lệ và cập nhật sớm nhất các ưu đãi độc quyền khác dành riêng cho người dùng Việt:  TG Chat | Facebook | Discord

The Master Trader competition is offered only to Vietnamese customers on Bitfinex whose registered country is Vietnam. 

Customers must sign up through this form link to participate in the competition.

The  Master Trader Trading competition launches on Friday, December 22nd, 2023 at 00:00 VNT (GMT+7) and ends on Friday, January 5th, 2024 at 23:59 VNT (GMT+7).

Participants must reach Basic Plus Verification Level to create a sub account and join the competition. 

Each participant must sign up ONLY ONE sub-account without an existing balance for the competition. Watch this video for instructions on how to create a sub-account and deposit Tether (USDt) to your balance.

Each participant must deposit to their sub account ONLY ONCE. ANY amount above $10 is accepted. The currency needs to be USDt. No other currency is allowed. No reloading is allowed during the campaign period.

Participants can trade both Spot and Derivatives or utilize any other Bitfinex products. Participants will need to reach Intermediate verification if they wish to do derivatives trades.

Participants must close all of their open positions and all assets in the account need to be exchanged to USD or USDT before January 5th, 2023 at 23:59 VNT (GMT+7). Only settled USD and USDT balances will be included in the calculation of the account value.

Top 3 biggest traders by percentage gain on the initial balance will be rewarded per below:
– 1st prize : $500 USD
– 2nd prize: $200 USD
– 3rd prize: $100 USD

Percentage gain will be calculated as: (Balance of registered sub account on January 5th, 2024 at 23:59 VNT)/ (Starting balance of registered sub account after December 22nd, 2023 at 00:00 VNT (GMT+7) * 100 

For example:
Linh and Quang start the competition with $100 and $10 initial balances respectively and end the competition with $120 and $13 respectively. Linh has a 20% gain on her balance but Quang has a 30% gain on his balance. Quang will rank higher than Linh on the leaderboard. 

In the situation where two traders have the same percentage gain on their initial balances, the trader who manages a bigger balance will rank higher for taking on more risks.

Winners will be announced within 3 business days after competition ends. 

Winnings will be credited in USD to winners’ main accounts within one week of announcement. 

Any attempt of cheating will result in disqualification. Violation of Bitfinex Terms Of Service, the Bitfinex Trading Rulebook, or the Bitfinex General Rules for Competitions will result in disqualification.

Bitfinex reserves the ability to disqualify participants at our own discretion upon any violation of above terms.

Bitfinex staff can not participate in the competition.

Join the Bitfinex Vietnam communities to learn more about the Paper Trade competition and be the first to know of other exclusive offers for Vietnamese customers: TG Chat | Facebook | Discord